21 January 2019 Marko Simonovic

Avtal och dess innehåll

Vi på Ghreat ger dig några enkla men viktiga tips kring avtal som du borde tänka på oavsett om du är inköpare eller säljare. Vilka frågor ska avtalet besvara? Vad är viktigt att ha med? Varför?

Till att börja med, vad är ett avtal, vad är det till för och varför?
Avtal är kort och gott en rättsligt bindande överenskommelse mellan två parter som berättar om deras skyldigheter och rättigheter gentemot varandra. Det kan gälla privatpersoner, företaget eller båda och kan ingås och anses bindande i både muntlig och skriftlig form.

Avtal och dess syfte handlar i majoriteten av fallen om att två parter ska utbyta ett visst värde mellan varandra. Värdet i sig kommer i många olika typer och former och bestäms mellan parterna samt vad dessa anser vara rimligt för utbytet. Exempelvis företaget X som säljer en tjänst eller produkt till kund för en summa pengar, eller att företaget X sponsrar en idrottsklubb gentemot att få ha sin logotyp synlig på deras arena.

Så vad är viktigt att tänka på innan du ingår ett avtal eller ska upprätta ett själv? Först och främst ska avtalet alltid försöka besvara dessa frågor: Vad, Vem, När, Var, Hur, Om och Pris. Lyckas du svara på dessa frågor i ditt avtal så har du kommit långt och i de flesta fall så räcker det mer än väl.

Beroende på komplexiteten av överenskommelsen (affären) så är det bra om du försöker utveckla ”svaren” på frågorna Hur/Vad och Om så tydligt som möjligt. Varför just dessa tre?

Hur och Vad går ihop och är otroligt viktiga då de berättar om rättigheter och skyldigheter från start till slut under gällande avtalsperiod samt vad som utbytes mellan parterna. Det ska bland annat förklara Hur leverans, installation, underhåll och reparation ska gå till samt Vad som ska levereras gentemot en betalning i form av pengar eller annat värde och i så fall hur mycket eller vad. Avtalet grundar sig på dessa två frågor och är därför otroligt viktiga.

Frågan Om är viktig då den ska svara på frågan, ”vad händer om..?” De flesta företag svarar på just denna fråga i sina allmänna villkor, om leverans inte sker vad händer då? Om kund tagit sönder produkten själv eller försvårat en leverans vad händer då? Och så vidare. Att svara så utförligt och noga som möjligt är väldigt viktigt då just B2B affärer generellt sträcker sig under längre perioder och stöter därför oftast på mindre eller större problem under denna resa. Att då har svaren på frågorna redo när det väl händer är otroligt viktigt för att slippa tvister.

När du gått igenom alla dessa punkter, oavsett om du är kund eller ska sälja så är du redo för att signera avtalet. Om avtalet har flera sidor så kan det vara bra att signera varje sida som innehåller viktigt information, så som pris och produkt så att ingen kan ändra på dessa utan att det märks senare.

Ghreat

Ghreat är en B2B marknadsplats och sökmotor som underlättar och förbättrar processen från uppsökande av leverantör till avslutad affär.

Senaste nyheterna

Vinnande offerten
3 månader sedan

Vinnande offerten

Offerten är det sista steget innan kunden ska ta ett beslut om affär ska göras och i så fall med vem om fler offerter tagits in. Så hur skapar man en offert som sticker ut? Som kunden kommer ihåg och gärna tar en titt på igen?
Företag
  • Ghreat Sweden AB
  • Org. Nr: 559155-9603
Kontakt
Följ oss